Przeprowadzenie wywiadu psychologicznego

W dniu 23.02.2021r. odbędą się  indywidualne spotkania z psychologiem  w ramach wsparcia:  „Przeprowadzenie wywiadu psychologicznego”  dla 4 grupy w wymiarze 1h dla każdego Uczestnika Projektu

O miejscu i terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

Poniżej harmonogramy: