Kontakt

Towarzystwo ALTUM Programy
Społeczno-Gospodarcze

ul. Czachowskiego 34
26-600 Radom
tel: 603 634 099
e-mail: aktywnizawodowo@interia.pl


Gmina Wierzbica/Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wierzbicy

ul. Kościuszki 73,
26-680 Wierzbica
tel: 48/ 618-24-56
e-mail: gopswierzbica@poczta.onet.pl

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze wraz z Gminą
Wierzbica/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wierzbicy zapraszają
do udziału w projekcie pn. Aktywni od zaraz!

Kto może wziąć udział w projekcie?

 • osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem
  społecznym zamieszkujące na obszarach -w gminach
  poniżej progu defaworyzacji w powiecie kozienickim,
  lipskim, przysuskim, szydłowieckim i radomskim ( 80 osób), w tym:
  • osoby bezrobotne;
  • bierne zawodowo;
  • osoby niepełnosprawne (3 osoby);
  • osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020.
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach
  wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii

Zapewniamy

 • stypendium stażowe
 • stypendium szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszania Uczestnika
 • zwrot kosztów opieki nad osoba zależną/ dzieckiem
 • asystenta osoby niepełnosprawnej
 • materiały szkoleniowe
 • catering na zajęciach grupowych

O projekcie

Okres realizacji Projektu:
od 01.11.2020 r. do 31.05.2022 r.

Wartość ogółem projektu: 1 255 156,80 zł
Wkład UE: 1 004 125,44 zł