Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:

Towarzystwo ALTUM Programy
Społeczno-Gospodarcze

ul. Czachowskiego 34
26-600 Radom
tel: 603 634 099
e-mail: aktywnizawodowo@interia.pl


Gmina Wierzbica/Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wierzbicy

ul. Kościuszki 73,
26-680 Wierzbica
tel: 48/ 618-24-56
e-mail: gopswierzbica@poczta.onet.pl