Spotkania w ramach wsparcia

Od 24 maja 2021r. odbędą się  indywidualne spotkania w ramach wsparcia: „Pracy socjalnej” dla uczestników projektu przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  w Wierzbicy w wymiarze 15h dla każdego Uczestnika Projektu.

O terminach spotkań uczestnicy zostali poinformowani.