Zajęcia w ramach wsparcia

W dniach od 15.06.2021r. do 20.06.2021r. odbędą się  zajęcia grupowe „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” dla uczestników projektu przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy w wymiarze 12 h oraz indywidualne spotkania z psychologiem od 15.06.2021r. do 22.06.2021r. w ramach wsparcia:  „Poradnictwo psychospołeczne” w wymiarze 3h dla każdego Uczestnika Projektu.

Uczestnicy  projektu zostali poinformowani o terminach zajęć.

Poniżej harmonogram: