Zajęcia grupowe

W dniach od 7.06.2021 r. do 13.06.2021 r. odbędą się  zajęcia grupowe „Trening zawodawoznawstwa i umiejętności znajdowania zatrudnienia” dla uczestników projektu przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy w wymiarze 12 h oraz indywidualne spotkania z doradcą zawodowym  w ramach wsparcia:  „Indywidualne doradztwo zawodowe” w wymiarze 2h dla każdego Uczestnika Projektu.

Uczestnicy  projektu zostali poinformowani o terminach zajęć.

Poniżej harmonogram: