Wywiad psychologiczny

W dniach 20.01.2021r., 23.01.2021r., 25.01.2021r., 26.01.2021r.. odbędą się  indywidualne spotkania z psychologiem  w ramach wsparcia:  „Przeprowadzenie wywiadu psychologicznego”   dla 3 grupy   oraz  10 uczestników projektu przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym   w Wierzbicy w wymiarze 1h dla każdego Uczestnika Projektu.

O miejscu i terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

Poniżej harmonogramy: