Przeprowadzenie wywiadu psychologicznego

W dniu 24.08.2021r. odbędą się  indywidualne spotkania z psychologiem  w ramach wsparcia:  „Przeprowadzenie wywiadu psychologicznego” dla 10 uczestników projektu w wymiarze 1h dla każdego Uczestnika Projektu.

O miejscu i terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

Poniżej harmonogram: