Indywidualne spotkania z doradcą

Uprzejmie informujemy, iż najbliższym czasie odbędą się zajęcia indywidualne w ramach wsparcia „Diagnoza sytuacji zawodowej” .

W okresie od 23.12.2020 do 05.01.2021r.. odbędą się  indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla 1 i 2 grupy  w wymiarze 3h dla każdego Uczestnika Projektu.

O miejscu i terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

Poniżej harmonogramy: