Diagnoza sytuacji zawodowej

Uprzejmie informujemy, iż w okresie od 22.01.2021r. do 09.02.2021r.. odbędą się  indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla 3 grupy w wymiarze 3h dla każdego Uczestnika Projektu w ramach wsparcia „Diagnoza sytuacji zawodowej” .

O miejscu i terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

Poniżej harmonogram: