Diagnoza sytuacji zawodowej

Uprzejmie informujemy, iż najbliższym czasie odbędą się zajęcia indywidualne w ramach wsparcia „Diagnoza sytuacji zawodowej” .

W okresie od 27.08.2021r. do 31.08.2021r. odbędą się  indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w wymiarze 3h dla każdego Uczestnika Projektu.

O miejscu i terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

Poniżej harmonogram: