Diagnoza sytuacji zawodowej

W dniach 09.03.2021 r.,  10.03.2020r., 11.03.2021r., 16.03.2020 r.,  18.03.2021r., 23.03.2021r., 24.03.2021r.,  29.03.2021r. odbędą się  indywidualne spotkania z doradcą zawodowym  w ramach wsparcia:  „Diagnoza sytuacji zawodowej” dla 10 uczestników projektu   w Wierzbicy w wymiarze 3h dla każdego Uczestnika Projektu.

O miejscu i terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

Poniżej harmonogramy: